Maalämpöasentaja

Uusi maalämpöjärjestelmä seuraavaksi lämmityskaudeksi Lämpövelholta

Kesä on vasta aluillaan, mutta nyt on oikea aika päivittää talon lämmitysjärjestelmä jo tulevaa syksyä ajatellen. Uusi maalämpöjärjestelmä on saatavilla vielä tälle kesälle, joten se ehtii asennettavaksi ennen uuden lämmityskauden alkua. Tämä tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden hyötyä maalämmön eduista jo ensi talven lämmityskaudella.

Myös vanhojen järjestelmien huolto on hyvä ajoittaa kesäksi, ennen uuden lämmityskauden alkua.

Maalämpöjärjestelmä on kestävä ja tehokas vaihtoehto lämmitykseen, mutta sen tehokkuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi säännöllinen huolto on ensiarvoisen tärkeää.

Maalämmön suosio pysyy korkealla.

Maalämpö on suosittu lämmitysmuoto uudisrakentamisessa, mutta myös vanhoja lämmitysjärjestelmiä, kuten öljylämmityksiä korvataan useassa tapauksessa maalämmöllä.

Asennusprosessi voidaan jakaa useisiin vaiheisiin: maalämpökaivon poraus, lämpöpumpun asentaminen, putkistojen ja lämmönjakojärjestelmän asennus sekä lopulliset säädöt ja testaukset.

Maalämpöjärjestelmän asentamisen kesto riippuu useista tekijöistä, kuten kiinteistön koosta, maaperän olosuhteista ja asennettavasta järjestelmästä. Esimerkiksi menneellä viikolla Kuopion Rahusenkanaalla sijaitsevan omakotitalon maalämpökaivon poraus suoritettiin yhdessä työpäivässä ja kaivolle tuli syvyyttä noin 200 metriä.

Maalämpökaivon porauksessa Lämpövelho luottaa paikalliseen ammattilaiseen PT Energia Poraukseen. Porauksen jälkeen Lämpövelho asentaa taloon Thermian maalämpöjärjestelmän vanhan öljykattilan tilalle.​

Kuinka maalämpö toimii?

Maalämpö on uusiutuvaa ja puhdasta energiaa, joka varastoituu maaperään tai vesistöön.

Maalämpö perustuu lämpöpumpputekniikkaan, joka siirtää maaperässä varastoitunutta lämpöenergiaa rakennusten lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

  • Lämmönkeruuputkisto: Maalämpöjärjestelmän lämmönkeruuputkisto kerää maalämmön talteen. Tämä putkisto voi olla kaivettu maahan vaakasuoraan pintamaahan, upotettu vesistöön tai porattu kallioon. Kallioon porattua reikää kutsutaan lämpökaivoksi. Lämmönkeruuputkistossa kiertää jäätymätön nesteliuos, johon maaperässä varastoitunut lämpö sitoutuu

  • Höyrystin ja kompressori: Lämmönkeruuputkistosta tuleva maaliuos kohtaa maalämpöpumpun höyrystimen. Höyrystimessä maaliuos kohtaa jääkylmän kylmäaineen, joka höyrystyy. Kaasuuntunut höyry siirtyy kompressoriin, joka puristaa sen korkeaan paineeseen lämmittäen kaasun.

  • Lauhdutin ja lämmönjako: Lämmitetty kaasu ohjataan maalämpöpumpun toiseen lämmönvaihtimeen, lauhduttimeen. Siellä lämmitettävä kiertovesi jäähdyttää kylmäaineen nesteen ja kaasun seokseksi, vapauttaen lämmön talon lämmitysjärjestelmään ja käyttöveden tarvittavaan lämmitykseen. Kylmäaine johdetaan paisuntaventtiiliin, jossa sen paine laskee ja prosessi alkaa uudestaan.

Merkin vanhan maalämpöjärjestelmän huoltotarpeesta.​

Tunnista seuraavat merkit, jotka viittaavat vanhan maalämpöjärjestelmän huoltotarpeeseen:

  • Lämmitystehon lasku: Jos huomaat, että maalämpöjärjestelmä ei lämmitä taloa yhtä tehokkaasti kuin ennen, se on merkki huoltotarpeesta.
  • Epätavalliset äänet: Jos kuulet outoja ääniä, kuten kolinaa tai vinkunaa, järjestelmässä voi olla ongelmia.
  • Lisääntynyt sähkönkulutus: Jos sähkölaskusi nousee ilman selkeää syytä, tarkista maalämpöjärjestelmä.
  • Vuodot: Jos huomaat kosteutta tai vuotoja järjestelmän osissa, se vaatii tarkastusta.
  • Epätasainen lämmitys: Jos tietyt tilat ovat kylmempiä kuin muut, järjestelmässä voi olla ongelmia.

Hyvä esimerkki huonosti toimivasta maalämpöjärjestelmästä on tarve lisätä toistuvasti painetta järjestelmään. Paineen tulee olla riittävän korkea varmistamaan nesteen kiertäminen putkistossa ja lämpöpumpun moitteeton toiminta.

Liian alhainen paine voi aiheuttaa ongelmia, kuten järjestelmän tehottomuutta tai toimintahäiriöitä. Jatkuva paineen lisäämisen tarve voi kertoa vuodosta järjestelmässä.

Säännöllinen huolto auttaa ehkäisemään mahdollisia vikoja ja varmistaa maalämmön tehokkaan toiminnan tuoden laitteistolle myös pidemmän käyttöiän.

Onnistunut maalämpöurakka alkaa huolellisesta suunnittelusta, oikeanlaisista mitoituksista ja hyötysuhteiden laskemisesta. Mikäli harkitset uutta maalämpöä tai vanhan laitteiston huoltoa, ota yhteyttä Lämpövelhoon.

Etsitkö kokonaisvaltaista LVI-remontin tekijää, ota yhteyttä:  p. 017 778 4290

Jos et ennätä soittamaan, voit jättää myös tästä lomakkeella yhteydenoton. 

0
Feed